ใบสมัคร

CDA Design Awards 2022

ด้านล่างนี้คือแบบฟอร์มใบสมัครรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2022 ขอความกรุณากรอกข้อมูลทุกส่วนให้ครบถ้วนและชัดเจน นอกจากนี้หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2022 ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายทางอีเมลหรือไปรษณีย์ สำหรับภาพถ่ายกรุณาส่งภาพผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ และกระบวนการการผลิต โดยไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล สาขาการประกวด และเกณฑ์การตัดสินสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในลิ้งก์ด้านล่างนี้ และในตอนท้ายของใบสมัครโปรดทำเครื่องหมายถูกในช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2022 ทั้งหมด” ก่อนส่งใบสมัคร

ท่านสามารถส่งผลงานการออกแบบของท่านหรือเสนอชื่อผลิตภัณฑ์ และผลงานออกแบบของผู้อื่น สำหรับการเสนอชื่อท่านสามารถส่งลิ้งก์ทางอีเมล ผ่านหน้า Facebook ของเราพร้อมภาพถ่ายความละเอียดสูงและคำอธิบายสั้น ๆ โปรดระบุสาขาที่ต้องการส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน สำหรับการสมัคร โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

INFORMATION RULES & CRITERIA CDA DESIGN AWARDS (รายละเอียดกิจกรรม คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก)

thThai