ผลงานผู้ได้รับรางวัล ซีดีเอ 2022

Kalm Village (คาล์ม วิลเลจ)

By

Kalm Village Co.,Ltd (บริษัท คาล์มวิลเลจ จํากัด)

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

https://www.facebook.com/kalmvillagechiangmai

Description

Kalm Village is an Art, Crafts, and Culture Centre in the old town of Chiang Mai, Thailand. Our goal is to empower and

celebrate local wisdom, makers, and communities through means of architecture, products, food, archive, workshops,

dynamic exhibitions, happenings, conversations, and a residency program. While acknowledging and celebrating those

who came before us, it is important to keep on learning, re-imagining, and furthering the valuable local knowledge,

wisdom, and beauty, beyond generational and geographical boundaries. We hope to be a small part to inspire, spark

curiosity and encourage appreciation of our culture.ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ

thThai