ผลงานผู้ได้รับรางวัล ซีดีเอ 2022

KYU SHI GAI

By

iconic create studio co., ltd. (บริษัท ไอคอนนิค ครีเอท สตูดิโอ จํากัด)

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

www.iconiccreatestudio.com

Description

ร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งโบราณสถาน จึงเป็นที่มาของชื่อร้าน ‘KYU SHI GAI’ อ่านว่า คิว ชิ ไก ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ‘เมืองเก่าแก่’ แนวคิดในการออกแบบเพื่อผสมผสานความเป็นไทยและญี่ปุ่นให้สื่ออกมาทางโลโก้ได้อย่างชัดเจน คอนเซ็ปต์ ‘Thai x Japanese x Zen x Minimal’ จึงนําจุดเด่นของญี่ปุ่นและไทยมาผสมผสานกันนั่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ ศาสนาพุทธและนิกายเซน สีอัตลักษณ์เลือกใช้สีเขียวเข้ม และสีขาวครีม รวมถึงชุดตัวอักษรที่ไม่ยุ่งยาก แต่มีความทันสมัย อ่านง่าย ทําให้ทั้งความเป็นไทยและญี่ปุ่นอยู่ร่วมกันด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายเหมือนหลักการของนิกายเซนที่เน้นเรื่องความเรียบง่าย สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอยุธยาอย่างโบราณสถาน วัด และสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของญี่ปุ่นอย่างภูเขาไฟฟูจิ และความเชื่อมโยงกันของศาสนาซึ่งศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาหลักของไทยและศาสนาพุทธนิกายเซน โดยหากพูดถึงนิกายเซนคนส่วนใหญ่ล้วนนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก

ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ

thThai