CDA Winner Awards 2022

Illumina

By

คุณชญานนท์ โรจน์ศุภร และคุณนิพิฐ โรจน์รัตน์ศิริกุล และคุณณนทชัย บุญมาเจริญ

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

Description

พวกเราได้ออกแบบให้พื้นที่ของ Function หลักเป็นพื้นที่ของการตัดโคมลอยกันในบริเวณตรงกลาง เพื่อถ่ายทอดภาพเงาของการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่ ให้คนบริเวณโดยรอบได้เห็นผ่านม่านโปร่งที่สื่อให้เห็นถึงลักษณะการถ่ายทอดเรื่องราวของโคมผัด และนําโคมที่ทําเสร็จ ไปห้อยตามจุดต่างๆ ทําให้เกิดเป็นแสงลอย ระยิบระยับผ่านม่านโปร่งอีกด้วย

โปรเจ็คนี้เป็นการเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันโดยใช้เทศกาลของล้านนา ยี่เป็ง ที่พูดถึงประเพณีที่มีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นความเชื่อของเรื่องการปล่อยเคราะห์กรรมความชั่วสิ่งเลวร้ายต่างๆให้ลอยออกไปจากชีวิตโดยใช้โคมที่ทําขึ้นกับมือเป็นสื่อกลางเชื่อมเข้ากับแนวคิดการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้สถาปัตยกรรมเพื่อเชื่อมกิจกรรมของมนุษย์เข้ากับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ทําไมถึงเป็นโคมผัด ? เพื่อจิตวิญญาณของเทศกาลยี่เป็ง เราเลือกโคมหมุนล้านนาหรือโคมผัดที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงองค์ประกอบของแสงและเงาซึ่งแสดงถึงเรื่องราวเบื้องหลังของวัฒนธรรมล้านนา ความสามารถในการเชื่อมโยงผู้คนผ่านแสงและเงาจากภายในสู่ภายนอกทําให้มีการเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้และธรรมชาติ

Other awards

en_USEnglish