รางวัลการออกแบบซีดีเอ (CDA)

ล้านนาสร้างสรรค์

'ท้องถิ่นใหม่'

CDA 2020 ส่งเสริมการสรรค์สร้างงานออกแบบล้านนาร่วมสมัย
แสดงตัวตนของผู้ออกแบบและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง

เริ่มมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2555

ริเริ่มและมุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท

รางวัลการออกแบบซีดีเอ

โดยเชียงใหม่สร้างสรรค์

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 ได้รับการสนับสนุนโดย
ล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อันประกอบไปด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน

ด้วยเหตุที่ว่า รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2020 จะสามารถผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนให้ผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเราได้ที่

ประเภทผลงาน

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2020 เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 7 สาขาการออกแบบ

สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การออกแบบร้านค้า (ไม่รวมไปถึงบ้านส่วนบุคคล)

สินค้าของขวัญและการตกแต่ง งานฝีมือ จิวเวลรี่ เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์

เว็บไซต์ เกมส์ คลิปวิดีโอ อะนิเมชั่น แอปพลิเคชั่น แบบอักษร การออกแบบตัวละคร

งานอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า คู่มืออัตลักษณ์ การออกแบบเทศกาล

บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า บรรจุภัณฑ์อาหาร และอุปกรณ์

พื้นที่สาธารณะ บริการชุมชน ป้ายข้อมูลสาธารณะ

ซีดีเอยังมอบรางวัลให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น และการออกแบบที่น่าสนใจ

การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ของเกณฑ์ต่อไปนี้

เป็นผลงานที่ออกแบบภายในภาคเหนือตอนบน

เป็นผลงานที่สร้าง ผลิต หรือจัดทำขึ้นในภาคเหนือตอนบน

เป็นผลงานที่มีอยู่ หรือวางจำหน่ายในภาคเหนือตอนบน

ในกรณีที่เป็นผลงานของในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการผลิตโดยบุคคลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ก็สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ โดยทางทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีไป

เป็นผลงานที่มีการออกแบบร่วมสมัย หรือสมัยใหม่ที่แสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน

ผลงานจะต้องมีอยู่และจัดวางให้เห็นในปัจจุบัน

ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ แนวคิดการออกแบบ เรื่องราวการออกแบบ สุนทรียภาพ และฟังก์ชั่นการใช้งานจะถูกนำมาพิจารณตัดสินรางวัลด้วย

ผลงานที่ถูกคัดเลือกจะได้รับ
  • ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ผลงานจะถูกจัดแสดงในพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ในช่วงของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2020 (Chiang Mai Design Week 2020) นิทรรศการออนไลน์ กิจกรรม สื่อ และงานอีเว้นท์ต่างๆ

  • สนับสนุนด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ

ใบสมัครออนไลน์

อยากรู้จักเรามากขึ้น

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

thThai
en_USEnglish thThai