รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์

ประจักษ์ล้านนา
Rising Lanna Genre

'ท้องถิ่นใหม่'

เมื่องานออกแบบท้องถิ่นนั้นก้าวปรากฎสู่สากล CDA 2022

ส่งเสริมการสรรค์สร้างงานออกแบบจากท้องถิ่น และบอกเล่าเรื่องราวสู่สังคม

เริ่มมอบรางวัลตั้งแต่ปี 2555

ริเริ่มและมุ่งจะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมในหลากหลายประเภท

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2022 CREATIVE DESIGN AWARDS

ประจักษ์ล้านนา | Rising Lanna Genre

เมื่องานออกแบบท้องถิ่นนั้นก้าวปรากฎสู่สากล CDA 2022 ส่งเสริมการสรรค์สร้างงานออกแบบท้องถิ่น และบอกเล่าเรื่องราวสู่สังคม

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2022 CREATIVE DESIGN AWARDS ขอเชิญนักออกแบบ บริษัท บุคคลทั่วไป นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน ส่งผลงานการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ร่วมสมัครคัดเลือกรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2022  

ติดตามข่าวสารล่าสุดของเราได้ที่

ประเภทผลงาน

รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2022 เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 8 สาขาการออกแบบ

สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การออกแบบร้านค้า (ไม่รวมไปถึงบ้านส่วนบุคคล)

สินค้าของขวัญและการตกแต่ง งานฝีมือ จิวเวลรี่ เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์

เว็บไซต์ เกมส์ คลิปวิดีโอ อะนิเมชั่น แอปพลิเคชั่น แบบอักษร การออกแบบตัวละคร และสิ่งพิมพ์

 งานอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า คู่มืออัตลักษณ์ การออกแบบเทศกาล

บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า บรรจุภัณฑ์อาหาร และอุปกรณ์

 ซีดีเอยังมอบรางวัลให้กับนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น และการออกแบบที่น่าสนใจ

 งานฝีมือท้องถิ่นแบบร่วมสมัย ของที่ระลึก

ผลงานการออกแบบของนักศึกษาจบใหม่ที่มีตัวอย่างผลงานการออกแบบ (Prototype)

การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ 2 ใน 3 ของเกณฑ์ต่อไปนี้

เป็นผลงานที่ออกแบบภายในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน

เป็นผลงานที่สร้าง ผลิต หรือจัดทำขึ้นในภาคเหนือตอนบน

เป็นผลงานที่มีอยู่ หรือวางจำหน่ายในภาคเหนือตอนบน

ในกรณีที่เป็นผลงานของในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการผลิตโดยบุคคลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ก็สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ โดยทางทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ผลงานจะต้องมีอยู่และจัดวางให้เห็นในปัจจุบัน

ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ แนวคิดการออกแบบ เรื่องราวการออกแบบสุนทรียภาพ และฟังก์ชั่นการใช้งานจะถูกนำมาพิจารณตัดสินรางวัลด้วย

มีการตัดสินรางวัลพิเศษด้านการออกแบบเพื่อสังคมและชุมชน

ผลงานที่ถูกคัดเลือกจะได้รับ
  • ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • มีพื้นที่จัดแสดงผลงานใน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) รวมไปถึงการจัดนิทรรศการออนไลน์ และงานกิจกรรมต่างๆ  ภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมในการส่งต่อรางวัลไปสู่เวที DEMark ของกระทรวงพาณิชย์ และ GMark ของประเทศญี่ปุ่น
  • ได้รับคำแนะนำในการต่อยอดผลงานจากคณะกรรมการ
  • สนับสนุนด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ

ใบสมัครออนไลน์

อยากรู้จักเรามากขึ้น

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

thThai